Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 5 (2016) Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam cần có thêm quyền chủ động trong việc xử lý nợ xấu Tóm tắt   PDF
NGUYỄN QUỐC VIỆT
 
S. 2 (2015) Công đoàn chủ động đẩy mạnh đối thoại tại doanh nghiệp Tóm tắt   PDF
TS ĐẶNG QUANG ĐIỀU
 
S. 4 (2016) Công đoàn trong bối cảnh Hội nhập quốc tế Tóm tắt   PDF
TS LÊ HẢI HOÀNG
 
S. 12 (2018) Công đoàn với việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ THÙY YÊN
 
S. 9 (2017) Cải cách hành chính cấp cơ sở hiện nay tại địa bàn phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Tóm tắt   PDF
ĐỖ MINH HOÀNG
 
S. 3 (2016) Chính phủ điện tử ở Việt Nam: cơ hội và thách thức trong thời kỳ hội nhập Tóm tắt   PDF
ThS. NGUYỄN THANH BÌNH
 
S. 7 (2016) Chính sách phát triển nguồn nhân lực ngành hàng không Việt Nam – Thực trạng và giải pháp Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ THANH QUÝ
 
S. 6 (2016) Chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp ở các khu công nghiệp Hà Nội Tóm tắt   PDF
ThS. HOÀNG THỊ VÂN ANH
 
S. 12 (2018) Chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2006 – 2015 Tóm tắt   PDF
PHẠM THỊ LIÊN
 
S. 11 (2017) Chủ tịch công đoàn cơ sở trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức Tóm tắt   PDF
NGUYỄN ĐỨC TĨNH
 
S. 13 (2018) Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người đặt nền móng đầu tiên cho mối quan hệ Việt Nam – Mỹ Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ HIỀN
 
S. 9 (2017) Chuẩn mực xã hội trong doanh nghiệp ở làng nghề Bát Tràng hiện nay Tóm tắt   PDF
LÊ THỊ THÚY NGA
 
S. 13 (2018) Chuyển dịch cơ cấu lao động trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 Tóm tắt   PDF
NGUYỄN HẢI HOÀNG, ĐẶNG XUÂN GIÁP
 
S. 13 (2018) Cơ hội và thách thức của ngành Tài chính ngân hàng trước xu hướng 4.0 Tóm tắt   PDF
LÊ THỊ THU TRANG
 
S. 10 (2017) Cơ hội và thách thức cho hoạt động đoàn thanh niên trong tiến trình đất nước hội nhập quốc tế Tóm tắt   PDF
NGUYỄN QUỐC VIỆT
 
S. 5 (2016) Cơ hội, thách thức và các vấn đề cần giải quyết về lao động, tổ chức Công đoàn khi Việt Nam ký kết hiệp định TPP Tóm tắt   PDF
TS. VŨ THỊ LOAN
 
S. 13 (2018) Dịch vụ hành chính công Việt Nam: thực tiễn cải cách và kết quả đạt được Tóm tắt   PDF
NGUYỄN VĂN ĐỒNG, LÊ VĂN HÒA
 
S. 7 (2016) Dịch vụ trong kinh doanh thương mại Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ HỒNG CẨM
 
S. 5 (2016) Dư luận xã hội về mất an toàn thực phẩm hiện nay Tóm tắt   PDF
ĐẶNG THỊ SEN
 
S. 13 (2018) Giáo dục chuẩn mực đạo đức môi trường trong sự phát triển xã hội hiện nay Tóm tắt   PDF
PHẠM THỊ DIỆU HẰNG
 
S. 12 (2018) Giáo dục đại học với Cách mạng công nghiệp 4.0 và những đề xuất cho chiến lược đào tạo của trường Đại học Công đoàn Tóm tắt   PDF
NGUYỄN ĐỮC TUẤN
 
S. 10 (2017) Giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư Tóm tắt   PDF
NGUYỄN HẢI HOÀNG, ĐINH THỊ THU TRANG
 
S. 2 (2015) Giáo dục đại học Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế Tóm tắt   PDF
TS NGUYỄN THỊ KIM THOA
 
S. 10 (2017) Giáo dục đạo đức cho trẻ vị thành niên trong gia đình ở nông thôn tại xã Mỹ Hưng - Mỹ Lộc - Nam Định Tóm tắt   PDF
NGỌC THỊ LƯU
 
S. 5 (2016) Giải pháp khắc phục những tồn tại trong hoạt động thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện nay Tóm tắt   PDF
ThS. ĐINH THỊ HÒA
 
26 - 50 trong số 248 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>