Chi tiết về Tác giả

THỊ NGA, HOÀNG

  • S. 9 (2017) - NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
    Sự ra đời – hình thành khoa xã hội học trên thế giới và ở Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện đại
    Tóm tắt  PDF