Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 12 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vấn đề trọng dụng, thu hút nhân tài của thành phố Hà Nội

PHẠM VĂN TÂN, ĐẶNG XUÂN GIÁP

Tóm tắt


   Với vị thế của Thủ đô, Hà Nội là nơi tập trung đông nhất các cơ quan khoa học lớn, nhiều trường đại học lớn, cùng với đó là sự hội tụ của đông đảo đội ngũ cán bộ khoa học, trí thức ở hầu khắp các lĩnh vực, trong đó các bộ khoa học có trình độ cao chiếm đến gần 90% của cả nước. Đây thực sự là tiềm năng vô cùng to lớn của Hà Nội, là thế mạnh nổi trội của Hà Nội mà không phải địa phương nào trong cả nước cũng có được. Nếu Hà Nội có cơ chế, chính sách trọng dụng, thu hút có hiệu quả nguồn lực đặc biệt này, sẽ tạo ra sự phát triển mạnh mẽ cho Hà Nội trên tất cả các lĩnh vực, nhất là phát triển kinh tế, đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hoấ, hiện đại hóa sớm đưa sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô về đích trước cả nước như đã xác định.


Toàn văn: PDF