Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công đoàn, S. 7 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của Brexit đến thị trường ngoại hối Việt Nam

LÊ THU TRANG

Tóm tắt


   Sự kiện nước Anh chính thức khởi động quá trình Brexit (Anh rời khỏi liên minh Châu Âu EU) đã và đang có những ảnh hưởng không nhỏ đến toàn bộ nền kinh tế thế giới trong những tháng đầu năm 2017. Đối với nước Anh đây là một khoảnh khắc lịch sử và sự ra đi này là không thể đảo ngược. Brexit diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều bất ổn từ các cuộc khủng hoảng nợ công đến khủng hoảng người nhập cư. Với các nước có nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam, những biến động từ nền kinh tế thế giới có thể ảnh hưởng đến những hoạt động đầu tư, thương mại và tài chính.


Toàn văn: PDF